TapTap

Games worth discovering

Banner of trận đấu thần kỳ
Screenshot 1 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 2 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 3 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 4 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 5 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 6 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 7 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 8 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 9 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 10 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 11 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 12 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 13 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 14 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 15 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 16 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 17 of trận đấu thần kỳ
Screenshot 18 of trận đấu thần kỳ
trận đấu thần kỳ

trận đấu thần kỳ JP

icon 7.9
133
Want
Initial release Jun 14, 2022
Chào mừng đến với thế giới phép thuật! Hãy chơi với các nhân vật Sanrio!
What’s new

[Phiên bản 1.1.4] Nội dung cập nhật chính ・Sửa lỗi trò chơi không kết thúc ngay cả khi thời gian còn lại là 0 giây không được nhập trong trò chơi Đã sửa lỗi ・Đã sửa lỗi trong đó nút kỹ năng có thể không phản hồi trong trò chơi ・Đã sửa lỗi trong đó các ký tự vô hình có thể không được hiển thị chính xác ・Kỹ năng "Magic Ball" và "Thunder Ball" Sửa lỗi liên quan đến hành vi・Sửa lỗi liên quan đến hiển thị các màn hình menu khác nhau ・Sửa lỗi liên quan đến phát lại SE của các màn hình menu khác nhau

Additional information
Provider
Imagineer Co.,Ltd.
Languages
Tiếng Nhật
Last Updated on
03/31/2023
Content Rating
General
icon
7.9
out of 10
iconiconiconiconicon
iconiconiconicon
iconiconicon
iconicon
icon
24
Reviews
133
Want
533
Played
648
Get

FAQ

What is the latest version of Miracle Match? When was this game updated?icon

The latest version of Miracle Match is 1.1.0, updated at 2023-03-31.

what's new in the latest version of Miracle Match?icon

[Version 1.1.4] Main update contents ・Fixed a bug where the game does not end even if the remaining time reaches 0 seconds Fixed a bug where characters inside were automatically released ・Fixed a bug where magic circles were sometimes created in places that could not be entered during the game Fixed a bug ・Fixed a bug where the skill button may not respond during the game ・Fixed a bug where invisible characters may not be displayed correctly ・"Magic Ball" and "Thunder Ball" skills Correction related to behavior ・Correction related to display of various menu screens ・Correction related to SE playback of various menu screens

Which studio developed this game?icon

The provider of Miracle Match is Imagineer.

Can I play Miracle Match on Android/iOS?icon

Now Miracle Match is available on iOS.

What languages are supported by the game?icon

Miracle Match supports 1 languages including Japanese etc.

iconView desktop site

TapTap looks better

on the app love-tato

Open with TapTap